~ simran ~ - Hem
 -


Yoga  & Ayurveda  
KBT & Mindfulness & CFT
I nutidsmänniskans liv har inre och yttre stress ökat. Det här påverkar oss på flera plan eftersom vi biologiskt inte har resurserna att hantera det snabba samhället, vår egen önskan om att prestera, och med många olika krav. Snabbt, fort och mycket. Men - vi ska ju hålla hela livet!

Grunden för god hälsa vilar på 3 pelare - kost, livsstil (inklusive motion) och stresshantering. Att ha stark hälsa och motståndskraft är ett pågående arbete som vi måste utföra varje dag, därför behöver det vara lätt och utan möda. Kunskap om yoga, ayurveda, kost och stresshantering är en naturlig lösning till hur vi kan ha god hälsa och ett långt liv.
 
För mig som lärare och rådgivare är det viktigt att alla oavsett förutsättning kan utföra de kunskaper jag lär ut, och att kost och livsstilsråd ska vara enkla att införliva i sin vardag. Vid coaching och KBT skapas en plan gemensamt för hur klienten kan nå sin önskan. För mig är alliansen, dvs att klienten har förtroende, viktig och mina kunskaper inom neurovetenskap och beteende kommer väl till hands för förståelsen av problematiken och hur vi kan lösa den.

Det är framförallt dessa modaliterna jag jobbar med:

* Kundalini Yoga och meditation - jobbar systematiskt igenom alla kroppens system 
* Ayurvedisk Hälsorådgivning - individuell hälso och kostrådgivning
* Coaching med KBT och CFT - stress, sömn, självförtroende, tala inför publik 
* Self compassion med mindfulness - meditation och tekniker för att hantera stress 
* Föreläsningar och workshops om neurovetenskap, stress, meditation, compassion
 

 
Kundalini Yoga ayurveda stockholm kungsholmen 

 
 
 


Site Builder drivs av  Vistaprint