top of page

I nutidsmänniskans liv har inre och yttre stress ökat. Det här påverkar oss på flera plan eftersom vi biologiskt inte har utvecklats i takt med det moderna samhället och omvärldens utmaningar. Vi har också ofta ett inneboende krav på oss själva om att prestera perfekt, och samtidigt ställs det förväntningar på vår tid och energi från flera olika håll. En ekvation som är svår att få att gå ihop och som kan få smärtsamma konsekvenser.


Grunden för god hälsa som kost, motion, sömn och stresshantering, ger oss motståndskraft mot psykisk och fysisk ohälsa och behöver vara förståeligt, rimligt och görbart. Ibland behöver man en extra skjuts att komma vidare om man fastnat och då kan ett helgretreat eller samtalsterapi var lösningen.


Det är framförallt dessa modaliterna jag jobbar med:


* Yoga och meditation - som alla klarar av och förlöser spänningar i kroppen

* Mindfulness, och självmedkänsla

* Retreat Self compassion mot stress - skapar ett hållbart inre klimat vilket skyddar mot påverkan av negativ stress

* Coaching mot stress och samtalsterapi

* Föreläsningar, workshops och retreats om hjärnan, stress, meditation, mindfulness, self-compassion/självmedkänsla.       Ett helhetsperspektiv på vad vi kan göra för att må bra baserat på forskning.

bottom of page