~ simran ~ - MBSR
 -
Mindful selfcompassion -
medicinen mot moderna stressen
  
Mindfulness Based Stress Reduction är utformat och prövat av Professor Jon Kabat-Zinn vid Massachusetts Medical Centre. Det har oberoende kliniskt bevisad effekt vid stress, smärta, sömnproblem, ångest. Jag är certifierad i programmet och använder det i kombination med Self compassion vilket ger kraftfulla verktyg och verifierad kunskap om hur vi kan hantera stress.
 
Kunskapen gagnar individen på alla plan, både professionellt och privat.
Med Selfcompassion lär vi oss ett nytt sätt att tänka, ett nytt sätt att vara, som har potential att bli den gamechanger vi behöver för att leva med inre styrka och glädje i livet. Selfcompassion har i studier visat sig vara en värdefull inre resurs vilket ger utövaren en ökad psykologisk flexibilitet, man klarar alltså av utmaningar bättre.

Vi har alla en inre kritisk röst som ofta blir extra hård när vi går igenom svårigheter. Den vill egentligen hjälpa genom att skydda oss mot smärtsamma upplevelser, men den stjälper och stjäl vår energi genom sitt klankande och klagande på vårt värde och duglighet. Men det finns sätt att komma till rätta med denna gamla omedvetna vana, och istället finna ett bättre och mer hållbart sätt att tilltala sig själv och besvara våra behov.

På en workshop får deltagarna lära sig:

♡ Bakgrunden till selfcompassion
♡ Forskningen som stödjer denna intervention
♡ Hur den personliga nivån av självmedkänsla ligger
♡ Hur selfcompassion fungerar och varför
♡ Övning och upplevelse
♡ Insikt, reflektion, verktyg
♡ mm

 .
Symptom på stress är: irritation, glömska, sömnproblem, magproblem, höjt blodtryck, oro, ångest, panikattacker, värk, minskad glädje i livet, onormal trötthet. Det är viktigt att föregå fortskridande förlopp vilket kan leda till sjukskrivning..  
 
 
För företag:
 
Vid stress (oavsett orsak) påverkas individen negativt och därmed också gruppens dynamik. Det blir svårare att relatera och arbeta gemensamt på kreativa lösningar. Sjukskrivningar  och hög personalomsättning är kostsamt ekonomiskt för företaget, och personligen för individen. Det är helt enkelt klokt att lägga resurser på preventiv hälsa som Mindful selfcompassion mot stress för medarbetarna vilket både ger direkt upplevd återhämtning såväl som kunskap och verktyg för att förstå och hantera stress .
 
Vi utarbetar ett program som passar just er situation - regelbundna sessioner, en workshop eller kanske en föreläsning räcker. Jag kan komma till arbetsplatsen eller vi ses på mottagningen på Kungsholmen.

Tidigare uppdragsgivare inkluderar bland annat Uppsala universitet, PEAB, SEB
 
 
 


 
Site Builder drivs av  Vistaprint