~ simran ~ - MBSR
 -
KBT, CFT & Mindfulness -
medicinen mot moderna stressen
  
Mindfulness Based Stress Reduction är utformat och prövat av Professor Jon Kabat-Zinn vid Massachusetts Medical Centre. Det har oberoende kliniskt bevisad effekt vid stress, smärta, sömnproblem, ångest. Jag är certifierad i programmet och använder det i kombination med KBT och CFT vilket ger kraftfulla verktyg och verifierad kunskap om hur vi kan hantera stress.
 
Kunskapen gagnar individen på alla plan, både professionellt och privat.
 .
Symptom på stress som fått härja fritt är: irritation, glömska, sömnproblem, höjt blodtryck, ångest, smärta, mindre glädje i livet. Det är aldrig för sent att göra något åt detta.  
 
 
För företag:
 
Vid stress (oavsett orsak) påverkas individen negativt och därmed också gruppens dynamik. Det blir svårare att relatera och arbeta gemensamt på kreativa lösningar. Sjukskrivningar  och hög personalomsättning är kostsamt ekonomiskt för företaget, och personligen för individen. Det är helt enkelt klokt att lägga resurser på preventiv hälsa som Mindfulness för medarbetarna vilket både ger direkt återhämtning samt verktyg för att förstå och hantera stress .
 
Vi utarbetar ett KBT och MBSR program som passar just er situation - regelbundna sessioner, en workshop eller kanske en föreläsning räcker. Jag kan komma till arbetsplatsen eller vi ses på mottagningen på Kungsholmen.
 
 
 


 
Site Builder drivs av  Vistaprint