~ simran ~ - Mindfulness stresshantering
 -
Mindfulness -
medveten närvaro
 
Detta stressreducerings program är utformat och prövat av Professor Jon Kabat-Zinn vid Massachusetts Medical Centre. Det har oberoende kliniskt bevisad effekt vid stress, smärta, sömnproblem, ångest.
 
Mindfulness kursen innehåller moment som ökar medvetenheten och närvaron i nuet. Genom olika övningar såsom mindful yoga, återfås kontakten med kroppen. Också observerande av andningen och sittande och gående meditation ingår. Kroppsscanningen är också en teknik i avslappning och närvaro i kroppen.
 
Kursen ger verktyg för att hantera stress. Men också ett förhållningssätt som kan öka välbefinnandet på alla plan i livet.
 
Symptom på stress som fått härja fritt är: irritation, glömska, sömnproblem, höjt blodtryck, ångest, smärta, mindre glädje i livet. Det är aldrig för sent att göra något åt detta.  Kursen pågår i 8 veckor, med ett 1 1/2  timmars pass i veckan, och ges både för privatpersoner och företag.
 
 
För företag:
 
Vid stress (oavsett orsak) påverkas individen negativt och därmed också gruppens dynamik. Det blir svårare att relatera och arbeta gemensamt på kreativa lösningar. Sjukskrivningar  och hög personalomsättning är kostsamt ekonomiskt för företaget, och personligen för individen. Det är helt enkelt klokt att lägga resurser på preventiv hälsa som Mindfulness för medarbetarna vilket både ger direkt återhämtning samt verktyg för att förstå och hantera stress .
 
Vi utarbetar ett MBSR program som passar just er situation. Ta kontakt för mer information.
 
 
 

Plats: Kungsholmen och Björkhagen

 
Site Builder drivs av  Vistaprint