~ simran ~ - Om mig
 -
              Siri Simran Malmhake
 
  


Siri Simran, yogalärare och mindfulnessinstruktör stockholm kungsholmen ayurveda
Jag heter Siri Simran Malmhake och är 56 år ung. Jag har över 20 års erfarenhet som Kundalini yoga & meditationslärare, och jag är diplomerad i MBSR (MIndfulness Based Stress Reduction) enligt Prof Jon Kabat Zinn, är Ayurvedisk hälsorådgivare, samt utbildad inom KBT (Kognitiv Beteende Terapi) av Sverigehälsan, CFT (Compassion Focused Therapy) av Prof Russel Kolts, (Eastern Washington University), och certifierad av Med Dr Daniel Amen i Brain Health Coaching på Amen Clinics, Usa, samt studier inom Neuroscience and Behaviour. 

Mitt intresse för hjärnan hjälper mig att hjälpa mina klienter och elever. Allt i vårt liv påverkas av hur väl vår hjärna och dess kognitiva funktioner fungerar, jobbar den för oss eller emot oss? Hjärnan är det organ som styr allt och samtidigt är mest känsligt för vår livsstil, vi har inte råd att försumma vår mentala hälsa. På ett förståeligt sätt berättar jag om varför vi gör och är som vi är, och vad vi kan göra för att fungera bättre.

Efter många år som verksam i London och på Irland är jag nu baserad i Stockholm igen. Jag håller regelbundna klasser och workshops på Kungsholmen och i Björkhagen, samt retreat på Frötuna gård & retreat. Jag tar även uppdrag för företag med föreläsningar om hjärnan och stress, och workshops om hur man hanterar stress akut och långsiktigt. Att undvika demenssjukdomar är också ett av mina områden, och vid workshops, föreläsningar och personlig konsultation delar jag med mig av vad forskningen kunnat påvisa att vi kan göra för att hålla vår hjärna så frisk som möjligt.


Jag har haft äran att arbeta med ett mångfald individer och grupper under mina många år inom området hälsa och stresshantering. Jag använder mig av den erfarenhet och kunskap jag byggt upp för att hjälpa mina deltagare och klienter till hälsa som håller i längden. 

För dem som är redo att uppleva harmoni i kropp och sinne, lära sig mer om hur kroppen fungerar och hur vi stödjer optimal hälsa så finns jag här med min kunskap, erfarenhet och dedikation.
Välkommen!

 
 
  
 
 
kundalini yoga stockholm kungsholmen 
 
 
 
 
 
Plats:  Kungsholmen och Björkhagen
 
 
Site Builder drivs av  Vistaprint