De 10 subtila kropparna enligt Yoga
 -
RSS

Senaste inläggen

A look at the use of AI in digital mental health
Sömn i midsommartider
Om armhålor och svett
Veckobrev 10&11 VT-17 Fysiska kroppen
Veckobrev 8 VT-17 mer om meditativa sinnet

Kategorier

Ayurveda
Chakra
Deodorant
Detox
Detox Ayurvedisk rening April 2016
Emotionell hälsa
Frekvens, ljud, yoga
Hjärnan
Immunförsvaret
Kost
Kundalini yoga 10 subtila kroppar
Magen
Meditation
Råd för solskydd
Rygghälsa
Sömn
Sömn och stress
Stress och beteende
Tarmflora/inflammation/hjärna sambandet
drivs av

Allt om ett friskt liv

De 10 subtila kropparna enligt Yoga

Yoga veckobrev 1 VT-17

De yogiska skrifterna går tillbaka ca 1200-1000 år fKr och hör samman med de Vediska skrifterna så kallade Rigvedas och Upanishads. En yogi vid namn Patanjali sammanställde hur yoga, vilket är unionen mellan kropp och själ, går till på ett tydligt och systematiskt vis om än i prosaform. Tankarna och synsättet om vad en människa är vävs samman i Patanjalis sutror och de vediska skrifterna, de olika visa personer vars ord nedskrivits har en gemensam filosofi som antagligen är en verbal tradition och kunskap som pågått mycket länge innan den skrevs ned. I de vediska skrifterna finns för första gången samlade dokument härrörande allt i livet – kosmos ursprung, meningen med livet, hur allt är uppbyggt från kvantfysiskt plan till materia, hur man lever ett meningsfullt liv, hur man botar olika sjukdomar, ja till och med kirurgiska operationer, här finns också de första nedtecknade musikstyckena. Och vad som gör detta intressant är att modern vetenskap nu bekräftar mycket av det som finns omnämnt och förklarat i Vedaskrifterna.

Den här terminen ska vi fokusera på något som kallas ”koshas” på sanskrit. Kosha kan översättas som ”lager” eller som en ”hinna” och även i detta sammanhang som ”kropp” eftersom koshas är en del av den mänskliga kroppen. Vi har fått lära oss att tänka på kroppen endast i dess fysiska form. När allt kommer omkring är ju det den mest påtagliga manifestationen av att ha en kropp, och även den som vår moderna medicin jobbar på när vi blir sjuka. Men enligt yogan har vi fler ”kroppar” som är av ett subtilt slag och inte av fast materia men ända alltid lika verkliga som den fysiska kroppen. Man kan kanske använda vatten som en metafor – is, vatten, ånga, imma, dimma t ex är alla samma vätska men i olika form och grad av densitet. Likaså är de andra subtila kropparna som samspelar i en människa.

Inom Kundaliniyoga traditionen kom yogis fram till förståelsen att vi har 10 ”kroppar” eller ”lager”. Dessa lager är: 3 aspekter av sinnet; det beskyddande sinnet, det expansiva sinnet och det meditativa sinnet, sedan har vi den fysiska kroppen, och sex lager av energikroppar; själen, halo, aura, livskraften (prana), subtila kroppen, och strålande kroppen.

Alla dessa lager behöver vara i balans för att uppfylla sin funktion på bästa sätt. Om vi tar vår fysiska kropp som metafor så vet vi alla att den behöver vara i så bra balans som möjligt för att processerna som håller oss vid liv ska upprätthållas på bästa sätt. Rubbas balansen sker disharmoni och fysisk eller mental sjukdom kan uppstå, och om det får fortsätta kan i förlängningen livet sättas på spel. Vad vi äter, hur mycket gifter vi får i oss och om dessa tas om hand effektivt av kroppen, hur vi lever och om vi motionerar är några av de saker som påverkar vår fysiska kropp och dess hälsa.

På samma sätt behöver vi ta hand om själen, livskraften, sinnet och tankarna, och de andra lagren på bästa sätt. Passen och meditationerna vi ska göra under terminen är utformade för detta, och jag ska i veckobreven försöka förklara var och en av kropparna. Här är en överblick av vilka de är och vilken funktion de fyller:

1:a   Själen – ”hjärtat över huvudet”, vår sanna eviga essens, ödmjukhet och kreativitet; Är mitt liv ett kreativt uttryck för min själs syfte? Följer jag hjärtats röst?

2:a  Beskyddande Sinnet – ”längtan att tillhöra”, att vara i sin kraft; Kan jag uppfatta fara i en situation? Vad är det jag behöver ta i beaktande?

3:e  Expansiva Sinnet – ”gudomlighet eller dumhet”, jämlikhet, positivitet; Är jag öppen inför alla möjligheter livet erbjuder? Släpper jag in möjligheter i mitt liv?

4:e  Meditativa Sinnet – ”bönens ämbar”, att vara till hjälp, medkänsla, integrering: Tillåter jag mig själv att lyssna på och agera på inre visdom?

5:e  Fysiska kroppen – ”lärare av balans”, uppoffringar, ge utan att förväntan: Använder jag min styrka och mina tillgångar för allas goda?

6:e  Halo – ”personlig kontakt med källan”, beskydd, projektion, rättvisa; Kan jag nå mina mål? I sådana fall gör jag det med integritet?

7:e  Aura – ”upplyftande”, nåd, säkerhet, kärlek: Känner jag trygghet i gudomlig kärlek? Kan jag utan att tveka lyfta andra såväl som mig själv?

8:e  Prana – ”från det ändliga till det oändliga”, renhet, energi, mod, självinitiering: Omfamnar jag livet utan rädsla? Har jag tillräckligt med energi för att nå mina mål?

9:e  Subtila – ”mästare eller mysterium”, lugn, finhet, att bli sin egen mästare, självets geni; Är jag subtil och sensitiv och kan jag se förbi det ytliga och mondäna? Vad är den verkliga meningen med livet?

10:e  Strålande – ”allt eller inget”, mod, utstrålning; Är mitt liv ett exempel på mod och kreativitet?

Site Builder drivs av  Vistaprint