top of page

Tänkvärda tankar..

Måndag 2013-09-01Det finns bara En Kärlek, och den är ett fält som vi kan befinna oss i eller utanför. Hela tiden rör vi oss i eller ur denna energi som öppnar upp, som värmer, som inte dömer, som läker och gör hel. Men i vår värld av fysisk materia och ständig förändring kan det vara svårt att befinna sig "i" det kärleksfulla fältet hela tiden. Med träning och meditation blir det dock lättare och lättare att spendera mer tid i harmoni och glädje.

~ Siri Simran

Onsdag 2013-07-17"Kundalini Yoga will teach women to become eagles instead of chicks" ~ Yogi BhajanDe yogiska skrifterna anser att kvinnan har många naturliga talanger i form av intuition, skapande, närande, flexibilitet, inkluderande av andra, fantasi mm Mannen anses som mer enkel i sin utformning och i större behov av yoga och meditation för en komplett utveckling. Men vad vi kvinnor däremot behöver göra är att vakna upp ur förtrollningen om att inte duga, och om att basera vårt värde i utseendet. Sann jämlikhet och ömsesidig respekt sker när dessa attribut finns etablerade i Jaget, som alltid måste man börja med sig själv.

Måndag 2013.07.15"Håll ut näktergal! Ur djupet växer det fram- vi är förklädda." Tomas Tranströmer En haiku med många djup, men min betraktelse går idag till semesterbluesen efter återvändandet till storstaden. I naturens rytm och harmoni faller förklädnaderna, och det ursprungliga Jaget som vi alla döljer finns närmare i tanke och handling, i en otvungen närvaro med den man är och det man gör.

Torsdag 2013.06.20"Var förändringen du vill se i världen" ~ Mahatma Gandhi Det stora i det lilla och det lilla i det stora. Mikrokosmos och makrokosmos - allt hänger samman och påverkas av varann genom kvantfältet som står i ständig kontakt och kommunikation. Börja alltid med dig själv, din kropp, dina tankar, dina attityder. Det kan räcka gott för att skapa förändring som vågor genom fältet som förenar värld på värld på värld.

Onsdag 2013.06.19"Jag har en odödlig längtan inom mig" ~ Shakespeare Vad är den här längtan vi bär på, vad är det vi söker och saknar? När vi har "allt" man borde ha, och ändå är det något som gnager och viskar, något mer, något annat. Yogamästaren Yogi Bhajan förklarade att skillnaden mellan läraren och eleven är att en sann lärare har funnit sin totalitet och lever med den osynliga faktorn som en naturlig del av sig själv, och tills vi funnit vad detta x i ekvationen är kommer vi känna oss ofullständiga och fortsätta söka.

Tisdag 2013.06.18"Det är kärlek att säga sanningen - inte det någon vill höra, utan det de behöver höra." - Det krävs mod och medkänsla att vilja visa någon deras blinda vinkel. Alla bär på delar av sin personlighet som är mycket resistenta mot förändring. Just här kan en negativ aspekt av en arketyp ha fått fäste. Att få detta belyst kan vara det största steget i utvecklingen. Guru: gu betyder mörker eller ignorans, ru betyder till ljuset och upplysning. Guru kan vara en lärare, en lärdom, eller en situation som skapar insikt.

Fredag 2013.06.14

"Crea Diem" latin för skapa dagen, inte sitta vänta eller försöka fånga en redan gjord dag - du är en medskapare i den här världen, den kreativa gnistan bor i dig - vad skapar du idag?

bottom of page