top of page

Kurser på Wiks slott

Endagskurs i stressreducering

Fristående heldagskurs, "Selfcompassion mot stress". Självmedkänsla är en viktig komponent vid all slags utveckling och förändring. För att kunna må bra behöver vi stödja ett vänligt inre klimat och att helt enkelt vilja oss själva väl. Av många olika anledningar så är vi ofta väldigt hårda och kritiska mot oss själva. Att istället träna sig i och utveckla en stödjande och förstående inre röst är en stor anledning till hållbart välmående och stresshantering. Ny forskning visar också att självmedkänsla kan vara en viktigare faktor till psykisk hälsa än självförtroende. Vid högprestation och perfektionism kan den självkritiska rösten skapa en inre stress vilken i slutänden kan leda till utmattning, och det här ett ämne som också tas upp under kursdagen. Under dagen får du fördjupad förståelse för hur människan fungerar vid stress och varför medkänsla med sig själv är en sådan resurs för det psykiska måendet. Du får tillfälle till övning och plats för frågor.

Vegetarisk lunch och all fika ingår. Pris 1,450:- boka genom mail till siri@sirisimran.se

Datum:

Lördag 11 mars 2023bottom of page